Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Projekt WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. 

PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 4 NABORACH.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nabór do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) zaprasza do udziału w projekcie „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”.

Celem Projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności w zakresie prawa pracy, analizy finansowej, prawa gospodarczego oraz oceny skutków rozwiązań prawnych.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Odbyło się szkolenie dla Członków Rady LGD

W dniu 03.10.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ulicy Legionów 2/12 w Grudziądzu, odbyło się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Tematem szkolenia był zakres dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny wniosków, dotyczące przyszłych naborów, które już w najbliższym czasie zostaną ogłoszone 😉

Szkolenie poprowadziła niezastąpiona Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Ogrom wiedzy, popartej przykładami i dobrymi praktykami pozwoli Członkom Rady usprawnić ocenianie wniosków.

Dziękujemy za obecność 🙂

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W dniu 28.09.2020 r.  o godz. 18:00 w sali konferencyjnej grudziądzkiej Mariny przy ul. Portowej 8, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Celem spotkania było  podjęcie uchwał w sprawie:

  • przedstawienie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019,
  • przedstawienie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019,
  • przedstawienie  i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019 oraz opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego,
  • przedstawienie  i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.10.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ulicy Legionów 2/12 w Grudziądzu, odbędzie się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z zakresu dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny wniosków, dotyczące przyszłych naborów.

Szkolenie poprowadzi  Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia.

Serdecznie zapraszamy.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZAWIADOMIENIE o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z siedzibą w Grudziądzu

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 28 września 2020 r., godz. 18:00, które odbędzie się w Konferencyjnej w Marinie Grudziądz, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz.

Jednocześnie Zarząd informuje, że ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za 2019 r. można zapoznać się z Biurze Stowarzyszenia LGD pod adresem ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz w godzinach pracy biura.

Proponowany porządek obrad WZC w dniu 28.09.2020 r.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla wszystkich organów Stowarzyszenia i pracowników biura.

W dniach 4-5 września 2020 r. w pięknym Pałacu w Ostromecku odbyło się szkolenie dla Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej  oraz  pracowników biura LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia. Niezwykle miła, ciepła i bardzo konkretna kobieta 😉
Wszyscy Uczestnicy byli zachwyceni jej ogromną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

4.09.2020 Biuro LGD NIECZYNNE

W dniu 4 września 2020r. zaplanowano szkolenie dla wszystkich organów Stowarzyszenia i pracowników biura.
W związku z powyższym tego dnia Biuro LGD będzie nieczynne 🙂

Będziemy dla Was dostępni już po weekendzie 🙂

Zapraszamy w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tucholi

W dniu 30 sierpnia 2020 r. z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wiceprzewodniczącej sejmiku Agnieszki Kłopotek, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, radnych województwa oraz lokalnych władz miasta i powiatu tucholskiego odbyły się  w Tucholi  dożynki wojewódzkie, w których i nasze stowarzyszenie również wzięło udział.

Na stoisku Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” w trakcie dożynek reprezentowały nas Pani Danuta Bober – P.O. Dyrektora Biura LGD oraz Pani Lidia Chmielewska – Członek Rady Stowarzyszenia a także Partnerzy Wspierający  😉

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj