KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁYWU KORONAWIRUSA NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WK-P 2014-2020

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest wiele wizyt krajowych oraz zagranicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, działań aktywizacyjnych, szkoleń, konferencji oraz podobnych form wsparcia co może  generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Postępowanie takie dotyczy również spotkań przeniesionych na inny termin lub skracanych.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

WAŻNE – zmiana funkcjonowania Biura LGD

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią koronawirusa (COVID-19) informujemy, iż od dnia dzisiejszego do odwołania wszelkie sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz” prosimy załatwiać drogą telefoniczną pod nr 605-173-605 bądź mailową pod adresem biuro@lgd.grudziadz.pl.

Apelujemy o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nabór 3/G/2019 – WYNIKI

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki naboru 3/G/2019 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”
z dnia 27.02.2020 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 3/G/2019.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 27.02.2020 r. 3/G/2019
Uchwała nr 28/2020 – Lista projektów zgodnych z LSR
Uchwała nr 46/2020 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla Członków Rady LGD z dnia 03.02.2020 – podsumowanie

Dnia 03.02.2020r. (poniedziałek) w godz. 09:00 – 15:00 na MARINIE przy ul. Portowa 8 odbyło się szkolenie dla Członków Rady LGD pn. „Ocena projektów”. Podczas szkolenia omówiono przykładowy wniosek o dofinansowanie pod kątem oceny z wykorzystaniem niezbędnych dokumentów m.in. ogłoszenia o naborze oraz kryteriów wyboru projektów.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Spotkanie informacyjno-promocyjne „Inicjuj z FIO 2.0”

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie naboru 3/G/2019

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w odpowiedzi na zakończony w dniu 10.01.2020 r. o godz. 14:00 nabór do konkursu nr 3/G/2019, 23 podmioty złożyły łącznie 27 wniosków o dofinansowanie.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Życzenia 2019

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z dnia 20.12.2019 – podsumowanie

Dnia 20.12.2019 r. (piątek), w godz. 09:00-15:00 odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z II typu projektów grantowych. Szkolenie odbyło się na MARINIE przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z dnia 13.12.2019 – podsumowanie

Dnia 13.12.2019 r. (piątek), w godz. 09:00-15:00 odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z II typu projektów grantowych. Szkolenie odbyło się na MARINIE przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wydłużenie godzin funkcjonowania Biura LGD dla potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym naborem 3/G/2019 oraz dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych Wnioskodawców, wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i wydłużamy godziny funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania, przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj