Archiwum autora: LGD Grudziądz

Nabór 2/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 2/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r. Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja dla Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców

Informujemy niniejszym, wszystkich naszych Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów 1/G/2020, 2/G/2020 i 1/K/2020, że od 1 stycznia 2021r. obowiązują zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

INFORMACJA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania       „Grudziądzki Spichlerz” z dniem 21 Stycznia 2021r. przechodzi na tryb pracy zdalnej.   Szanowni Państwo, W związku z przejściem Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz” na tryb pracy zdalnej, w dniach 21.01.2021 do dnia 29.01.2021 … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Spotkanie informacyjne: „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ NA NOWY START W ŻYCIU”

Dla wszystkich, którzy popadli w zadłużenie i stracili nadzieję, że ich sytuacja ekonomiczna może ulec poprawie i uda im się wyjść z długów w okresie pandemii. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Grudziądzki” zaprasza na spotkanie informacyjne: „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Przypomnienie o posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – I/2021

Przypomnienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o  posiedzeniu nr I/2021 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nabór 1/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 1/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 04.01.2021 r. Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze 1/K/2020

Nabór 1/K/2020, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-405/20 Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Wzrost … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zawiadomienie o kontynuacji posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – V/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku kontynuacji posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o kontynuacji posiedzeniu nr V/2020 Rady LGD „Grudziądzki … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Serdeczne Życzenia 2020

Opublikowano Aktualności | Skomentuj