Realizacja LSR

  • UMOWA RAMOWA:

Umowa nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD

  • LSR:

LSR 2016-2023 – po zmianach na WZC Z DNIA 27.06.2016 r.

Zadania w ramach LSR podzielono na kluczowe etapy:

  • FUNKCJONOWANIE – koszty działań bieżących i animacyjnych
  • KONKURSY – ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów zgodnie z wymaganiami programów oraz harmonogramem ogłaszania konkursów, m.in.na potrzeby tego zadania będzie prowadzone DORADZTWO.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA               

Nowy Harmonogram naborów                                                                                                                                                                                                                                                   

  • NABORY WNIOSKÓW:
  • PROCEDURY WNIOSKÓW WRAZ Z KRYTERIAMI:

1.Operacje grantowe:

grantowe

2. Operacje własne:

własne

3. Operacje realizowane indywidualnie:

indywidualne