Listy złożonych projektów w ramach naborów 1/G/2020 oraz 2/G/2020

Poniżej lista złożonych projektów:

Lista złożonych projektów w ramach naboru nr 1-G-2020

Lista złożonych projektów w ramach naboru nr 2-G-2020

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – V/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr V/2020 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

  • Data  – 17.12.2020
  • Rozpoczęcie – 17:00
  • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

IV Grudziądzkie Forum dla Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza na
IV GRUDZIĄDZKIE FORUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Konkurs na Dyrektora Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektor Biura LGD :”Grudziądzki Spichlerz”.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Zakończenie naboru 1/G/20202 oraz 2/G/2020

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w odpowiedzi na zakończony w dniu 24.11.2020 r. o godz. 14:00 nabór do konkursów:

1/G/2020 złożono łącznie 10 wniosków o dofinansowanie.

2/G/2020 złożono łącznie 23 wnioski o dofinansowanie.

 

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla grantobiorców w zakresie RODO

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz” szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO

Przypominamy, że obowiązek prowadzenia dokumentacji (RODO) przez Grantobiorców, wynika z zawartej umowy o powierzenie grantu.

Szkolenie poprowadzi Pan: Piotr Mazur – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim oraz w Straży Miejskiej w Grudziądzu

Termin: 18.11.2020

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Dziękujemy za udział w drugim szkoleniu.

Za nami już drugie szkolenie dotyczące przyjmowania i oceniania wniosków na aktualne nabory. Niezmiernie nam miło, że byli Państwo obecni w tak licznej grupie, oraz prowadzili dialog z Panią Moniką aby uzyskać odpowiedzi na frapujące Was pytania.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów (1/G oraz 2/G 2020) nr 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisywanie się (poprzez Newsletter) na kolejne, już drugie szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów:


TERMIN:  13.11.2020 r.

CZAS12:00 do 14:00

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM


Szkolenie poprowadzi Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że zarówno Państwo jako uczestnicy jak i Pani Monika jesteście zadowoleni z przebiegu szkolenia.

Nas jako organizatora, cieszy fakt, że pytaliście Państwo, że byliście ciekawi i dążyliście do uzyskania odpowiedzi o czym świadczy właśnie ta galeria. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów 1/G oraz 2/G 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisywanie się na na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się 10.11.2020 r. w godzinach:

12:00 do 14:00

Szkolenie odbędzie się on-line.

Szkolenie poprowadzi Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Tematem szkolenia będzie zapoznanie z naszymi najnowszymi projektami:

I typ projektów– działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmującym m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

II typ projektów-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– usług wzajemnościowych, samopomocowych;
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
– inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób.
Dołączamy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i przesłać na adres biura: biuro@lgd.grudziadz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach funkcjonowania do siedziby Biura LGD mieszczącego się przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Karta do pobrania poniżej

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Opublikowano Aktualności | Skomentuj