Konkursy – informacja

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację dotyczącą ogłoszonych konkursów.

KONKURSY

1) „Inicjuj z FIO na start” – Mikrogranty dla grup nieformalnych i młodych organizacji

Już 15.02.2019 zostanie ogłoszony konkurs dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Termin składania ofert: 15.02.2019 – 08.03.2019.

W tym roku jest kilka zmian w stosunku do lat poprzednich: nieco zmieniły się zasady ubiegania o dotacje oraz wniosek będzie musiał być wypełniony w specjalnie stworzonym formularzu.

Wszystkie informacje zostaną podane Państwu w ogłoszeniu konkursowym.

Szczegółowe informacje:  www.tlok.pl lub https://owies.eu/ , https://www.trgp.org.pl/

2) Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

11.02.2019 NIW ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Dofinansowane tu zostanie wzmocnienie organizacji lub jej działania statutowe.

Termin składania ofert: 12.03.2019, godz. 12.00

Szczegółowe informacje: https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html

3) OSA 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019″.

Termin składania ofert: 1 marca 2019.

Szczegółowe informacje: https://fundusze.ngo.pl/286795-program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopokoleniowym.html

 

4) Konkurs Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert: 25.02.2019.

Szczegółowe informacje: https://fundusze.ngo.pl/286624-upowszechnianie-i-rozwoj-kultury-fizycznej-i-sportu-286624.html

INFORMACJE

1) Zaproszenie na szkolenie z pisania projektów w Tłoku.

Chcesz się nauczyć pisać projekty – poznać podstawy logiki projektowej, dowiedzieć się, jak określić cele i efekty projektu, zaplanować harmonogram i budżet? Zapisz się na szkolenie organizowane przez Ośrodek Tłok w ramach „Inicjuj z FIO na start”.

Termin: 23.02.2019, godz. 9.00 – 16.00, Toruń

Szczegółowe informacje: https://owies.eu/512/szkolenie-z-pisania-projektow

———————-
Zapraszamy na stronę www.odpowiedzialnezakupy.pl do zapoznania się z produktami i usługami przedsiębiorstw społecznych. 
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO- Priorytet 1a

Szanowni Państwo,
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO- Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych  i rozwoju instytucjonalnego- edycja 2019. Organizacje moga uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych oraz wzmocnienie instytucjonalne.
Dotacje będą udzielane na
wspieranie działań statutowych organizacji
dotacje będą udzielane na okres od 2do 3 lat
zadania będą realizowane  od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2021
dotacje udzielane będą w wysokości do 100 tysięcy do 700 tysięcy złotych. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane
termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 roku o godz. 12-tej
w celu zapoznania z zasadami konkursu zostaną zorganizowane spotkania;
Bydgoszcz – 25 lutego 2019 roku godzina 11 -ta; Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5
Toruń- 25 lutego 2019 roku, godzina 15-ta, Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko- Pomorskiego Plac Teatralny 2/ spotkania otwarte/
Informacje na temat konkursu
telefon 885-221-531
Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Podsumowanie szkoleń dla Potencjalnych Beneficjentów

Dnia 31.01.2019r. (czwartek) w godz. 9:00 – 15:00 oraz 05.02.2019r. (wtorek) w godz. 12:00-18:00 na MARINIE przy ul. Portowa 8 odbyły się kolejne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z projektów grantowych.
Poruszono zagadnienia związane m.in. z najważniejszymi dokumentami, grupą docelową, możliwymi działaniami a także szczegółowym omówieniem wniosku o przyznanie grantu.
W części warsztatowej uczestnicy mieli okazję prześledzić formularz wniosku o przyznanie grantu tak aby przyszłe złożenie wniosku sprawiło jak najmniej problemów.
Nie zabrakło również dyskusji, podczas której rozwiano wątpliwości i znaleziono odpowiedzi na nurtujące pytania.
Szkolenie poprowadził Grzegorz Grześkiewicz.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków grantowych 2/G/2019

Komunikat nr 1

do ogłoszenia o naborze wniosków – 2/G/2019

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 2/G/2019

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 2/G/2019 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 15.02.2019 r.
do godz. 13:00
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naborów wniosków grantowych 1/G/2019

Komunikat nr 1

do ogłoszenia o naborze wniosków – 1/G/2019

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 1/G/2019

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 1/G/2019 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 15.02.2019 r.
do godz. 13:00.
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla Potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się 05.02.2019 r. w godz. 12:00-18:00 (Trener : Grzegorz Grześkiewicz – Prezes LGD „Dwie Rzeki”)

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

I typ projektów– działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmującym m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

II typ projektów-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– usług wzajemnościowych, samopomocowych;
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
– inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób.
Dołączamy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i przesłać na adres biura: biuro@lgd.grudziadz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach funkcjonowania do siedziby Biura LGD mieszczącego się przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Karta zgłoszeniowa na Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla Potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich Grantobiorców z którymi zostały podpisane umowy w 2018 roku na szkolenie z prawidłowego wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu, które odbędzie się dnia 31.01.2019 r. w godz. 9:00-15:00 na Marinie przy ul. Portowa 8 w Grudziądzu.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 15.01.2019 roku

Szanowni Państwo,

jesteśmy po pierwszym wspólnym spotkaniu z nowo ukonstytuowanym składem Zarządu, na którym ustaliliśmy plan współpracy i wspólnych działań. Spotkanie to było bardzo owocne, gdyż burza mózgów wszystkich zebranych osób doprowadziła do stworzenia fajnych pomysłów na przyszłość.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące LSR – Zapraszamy ! (Aktualizacja 22.01.2019 r.)

Szanowni Państwo,

dnia 08 lutego 2019 r., w godz. 9:00 – 13:00, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące LSR, podczas którego potencjalni Beneficjenci będą mogli zaznajomić się z Generatorem Wniosków oraz przedyskutować poszczególne punkty we wniosku o dofinansowanie Grantu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj