Podsumowanie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Dnia 10.09.2018 r. (poniedziałek), w godz. 09:00-15:00 odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z I typu projektów grantowych oraz dnia 12.09.2018 r. (środa), w godz. 9:00-15:00 z II typu projektów grantowych. Szkolenia odbywały się na MARINIE przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD

Dnia 06.09.2018r. (czwartek) w godz. 13:00 – 19:00 na MARINIE przy ul. Portowa 8 odbyło się szkolenie dla Członków Rady i Pracowników Biura LGD pn. „Dokumentacja aplikacyjna i rozliczeniowa”.  Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Otwarte spotkania informacyjne dotyczące LSR – Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

w dniach 18. i 26. września 2018 r., w godz. 10:00 – 14:00, odbędą się otwarte spotkania informacyjne dotyczące LSR, podczas których potencjalni Beneficjenci będą mogli zaznajomić się z Generatorem Wniosków oraz przedyskutować poszczególne punkty we wniosku o dofinansowanie Grantu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze 1/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze 2/G/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2018

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR do 2023 roku
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów – I i II typ

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.

Podajemy kolejne 2 terminy:

  1. 10.09.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Paweł Biały – Wiceprezes LGD „Dwie Rzeki”; I typ projektów);
  2. 12.09.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Paweł Biały – Wiceprezes LGD „Dwie Rzeki”; II typ projektów);

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Podsumowanie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Dnia 21.08.2018 r. (wtorek), w godz. 12:00-18:00 odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z II typu projektów grantowych oraz dnia 23.08.2018 r. (czwartek), w godz. 9:00-15:00 z I typu projektów grantowych. Szkolenia odbywały się na MARINIE przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Szkolenia dla potencjalych Beneficjentów- projekty grantowe

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy  na cykl szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów.

Podajemy kolejne 2 terminy:

  1. 21.08.2018r., w godz. 12:00 – 18:00 (Trener: Grzegorz Grześkiewicz; II typ projektów);
  2. 23.08.2018r., w godz. 09:00 – 15:00 (Trener: Grzegorz Grześkiewicz; I typ projektów);

Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Warsztat aktywizujący społecznie- podsumowanie

Warsztat aktywizujący społecznie odbywał się w dniach 09-17 lipca 2017r. (w dni robocze), w godzinach 9:00 – 15:00.
W warsztacie wzięło udział 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn). Celem cyklu spotkań było zwiększenie wewnętrznej motywacji i wiary we własne możliwości a także odkrycie drzemiącego w uczestnikach potencjału i umiejętności.
Warsztat ukończyli wszyscy uczestnicy, czego potwierdzeniem były certyfikaty wręczone przez prowadzącą – Panią Zofię Małecką oraz Dyrektor Biura LGD- Panią Annę Stachula-Rębisz. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Warsztat aktywizujący społecznie

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego w lipcu tego roku, tj. w dniach 09-17 (dni robocze), w godzinach 9:00 – 15:00 organizujemy w wymiarze 42h szkolenie warsztat aktywizujący społecznie. Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj