Realizacja LSR

  • UMOWA RAMOWA:

Umowa nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD

  • ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD:

Załącznik nr 1:

LSR

Załącznik nr 2:

Harmonogram planowanych naborów

Załącznik nr 3:

Procedura wyboru i oceny operacji indywidualnych

Załącznik nr 4:

Uchwała nr 4

Załącznik nr 5:

Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

Załącznik nr 6:

Uchwała nr 5

Plan szkoleń

Plan szkoleń (aktualny po WZC 28.06.2018 r.)

Załącznik nr 7:

Procedura wyboru i oceny operacji grantowych

Załącznik nr 8:

Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

LSR po zmianach:

LSR 2016-2023 – po zmianach na WZC Z DNIA 27.06.2016 r.

LSR (aktualna po WZC 28.06.2018 r.)

Zadania w ramach LSR podzielono na kluczowe etapy:

  • FUNKCJONOWANIE – koszty działań bieżących i animacyjnych
  • KONKURSY – ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów zgodnie z wymaganiami programów oraz harmonogramem ogłaszania konkursów, m.in.na potrzeby tego zadania będzie prowadzone DORADZTWO.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA               

 Harmonogram naborów

Nowy harmonogram planowanych naborów (aktualny po WZC 28.06.2018 r.)                                     

  • NABORY WNIOSKÓW:
  • PROCEDURY WNIOSKÓW WRAZ Z KRYTERIAMI:

1.Operacje grantowe:

grantowe

2. Operacje własne:

własne

3. Operacje realizowane indywidualnie:

indywidualne