Realizacja LSR

  • UMOWA RAMOWA:

Umowa nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD

Załącznik nr 1:

LSR 2016-2023

Załącznik nr 2:

Harmonogram planowanych naborów

Załącznik nr 3:

Procedura wyboru i oceny operacji indywidualnych

Załącznik nr 4:

Uchwała nr 4

Załącznik nr 5:

Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

Załącznik nr 6: (uaktualniony)
Opis stanowisk – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej

Załącznik nr 7:

Plan szkoleń

Plan szkoleń (aktualny po WZC 28.06.2018 r.)

Uaktualniony Plan szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników Biura(22.05.2019 rok)

Załącznik nr 8:

Procedura wyboru i oceny operacji grantowych

Załącznik nr 9:
Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

LSR po zmianach:

LSR 2016-2023 – po zmianach na WZC Z DNIA 27.06.2016 r.

LSR (aktualna po WZC 28.06.2018 r.)

 

Zadania w ramach LSR podzielono na kluczowe etapy:

  • FUNKCJONOWANIE – koszty działań bieżących i animacyjnych
  • KONKURSY – ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów zgodnie z wymaganiami programów oraz harmonogramem ogłaszania konkursów, m.in.na potrzeby tego zadania będzie prowadzone DORADZTWO.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA               

 Harmonogram naborów

Nowy harmonogram planowanych naborów (aktualny po WZC 28.06.2018 r.)             

Uaktualniony Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie ooperacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (22.05.2019 rok)

  • NABORY WNIOSKÓW:
  • PROCEDURY WNIOSKÓW WRAZ Z KRYTERIAMI:

1.Operacje grantowe:

grantowe

2. Operacje własne:

własne

3. Operacje realizowane indywidualnie:

indywidualne

Sposób-wykorzystania-środków-KBiA

 

 
Harmonogramy realizacji planów Komunikacji:
Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2019r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 r.