Warsztaty przyniosły propozycje

9– Atrakcyjne położenie przy autostradzie kontra niski poziom wynagrodzeń – takie m.in. propozycje pojawiały się w, realizowanej przez uczestników w formie warsztatowej, analizie SWOT, będącej częścią wczorajszego spotkania konsultacyjnego w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. W trzygodzinnym spotkaniu na Marinie wzięło udział 37 osób, reprezentujących mieszkańców, firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Wśród uczestników wczorajszego spotkania znalazło się 30 członków Lokalnej Grupy Działania.

Warsztaty, w ramach których uczestnicy, podzieleni na kilka grup, samodzielnie analizowali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli miasta Grudziądza, poprzedziło kilka prezentacji, wprowadzających w temat LSR – dotyczących m.in. partycypacyjnego charakteru tworzenia dokumentu, możliwości dofinansowania LSR, obowiązkowych elementów diagnozy obszaru objętego strategią i wykorzystania w diagnozie danych statystycznych oraz podstawowych zasad planowania strategicznego.

Ostatnim elementem pierwszej części było krótkie omówienie zbiorczych wyników ankiety, którą w odpowiedzi na prośbę Lokalnej Grupy Działania, kilka dni wcześniej, wypełniło w formie elektronicznej 42 członków LGD. Wyniki ankiety znajdują się w prezentacji nr 3.

PREZENTACJE DO POBRANIA PONIŻEJ:

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Uczestnicy spotkania aktywnie współpracując w kilkoosobowych grupach, wyodrębnili szereg mocnych i słabych stron Grudziądza oraz jego szans i czyhających na obszar naszego miasta zagrożeń. Następnie, w toku burzliwej, wspólnej dyskusji, uszeregowali swoje propozycje w ramach każdej z tych czterech grup pod względem ich ważności (tzw. wagowanie). Choć nie brakowało sporów, całość części warsztatowej przebiegła sprawnie i zgodnie z założonym planem.

Wczorajsze spotkanie było pierwszą i z pewnością nie ostatnią formą konsultowania z mieszkańcami oraz lokalnymi sektorami gospodarczym, społecznym i publicznym, przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Wiadomo już, że po analitycznym opracowaniu wczorajszych warsztatów, kolejne, podobne spotkanie planowane jest 14 stycznia 2016 roku. O innych formach konsultowania grudziądzkiej LSR będziemy również informować.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.