Walne Zebranie Członków LGD na tak dla projektów uchwał

wzc2502 1Wszystkie 6 propozycji uchwał, które znalazły się we porządku obrad wczorajszego, Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”, zostało przyjętych w głosowaniach prawie jednogłośnie. W zebraniu uczestniczyło 38 członków LGD.

 

Najważniejsza wczorajsza uchwała dotyczyła przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Członkowie LGD zaakceptowali także lokalne kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD „Grudziądzki Spichlerz”, zatwierdzili plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego (Rady LGD) i pracowników Biura LGD na lata 2016-2023 oraz regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Głosowania, przeprowadzone sprawnie i bez zakłóceń przez przewodniczącego zebrania – Tomasza Pacuszkę, poprzedzone zostały krótkim wystąpieniem Prezesa Zarządu LGD, ks. Marka Borzyszkowskiego, który poinformował o działaniach Zarządu w okresie, który upłynął od ostatniego Walnego Zebrania Członków.

W drodze głosowania ustalono również wczoraj wysokość składek członkowskich członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Zgodnie przyjętą w tej sprawie uchwałą, opłata członkowska dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, nie prowadzących działalności gospodarczej, to rocznie 60 zł, a stawka dla przedsiębiorców, innych podmiotów publicznych oraz fundacji i stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą, wynosi 120 zł. Największą roczną opłatę do LGD wniesie Gmina Miasto Grudziądz – 50 000 zł. Składka członkowska za dany rok kalendarzowy płatna jest w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Do grona członków LGD dołączyło podczas wczorajszego zebrania pięciu nowych członków. Serdecznie witamy w naszym stowarzyszeniu.

wzc2502 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.