Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i animacji lokalnej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisku: Specjalista ds. administracyjnych i animacji lokalnej .

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania LGD.
 • Znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych       z UE.
 • Doświadczenie w przygotowaniu kampanii informacyjno – promocyjnych, organizowaniu szkoleń, znajomość rynku mediów, itp.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Zakres zadań:

 • Obsługa związana z przygotowaniem naboru i naborem wniosków składanych
 • w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Grudziądzki Spichlerz”.
 • Przygotowanie i obsługa administracyjna Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” oceniającej operacje.
 • Prowadzenie animacji lokalnej i rozszerzanie współpracy w oparciu o plan komunikacji zawarty w LSR.
 • Prowadzenie doradztwa i szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców dotyczących warunków i możliwości otrzymania dofinansowania oraz realizacji projektów w ramach LSR.
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
 • Przygotowywanie do udziału LGD „Grudziądzki Spichlerz” w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę – zastępstwo,
 • wymiar czasu pracy – ½ etatu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach i seminariach,
 • referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w LGD „Grudziądzki Spichlerz“ zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002roku, Dz.U. Nr 101, poz.926 ze zm.);

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście – w godzinach funkcjonowania biura, w terminie 8 dni, tj. do dnia 26.05.2017 r. (piątek) w biurze LGD mieszczącym się przy ul. Portowa 8,                     w zamkniętej kopercie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby Niepełnosprawne.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.