Podpisana umowa na Projekt grantowy

mayor-917149_1920Szanowni Państwo,
wczoraj tj. 19.12.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”Nr RPKP.11.01.00-04-0004/2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Stronę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu reprezentował Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka oraz Skarbnik Województwa Dyrektor Departamentu Finansów – Pan Paweł Adamczyk. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” reprezentował Prezes Zarządu – Pan Sebastian Soberski oraz Skarbnik Stowarzyszenia – ks. Marek Borzyszkowski.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.