KONSULTACJE SPOŁECZNE PROCEDUR ORAZ KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo,

w dniu 13 czerwca 2018 r. rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych procedur oraz kryteriów oceny i wyboru operacji realizowanych w ramach LSR.

Zachęcamy do włączenia się w konsultacje poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go:

– drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd.grudziadz.pl

– pocztą na adres: 86-300 Grudziądz, ul. Portowa 8 (decyduje data wpływu)

– osobiście w biurze LGD: Grudziądz, ul. Portowa 8 (w godzinach pracy biura)

Uwagi, opinie prosimy przekazywać do dnia 27 czerwca 2018 r.

Zachęcamy do konsultacji,

Zarząd i Biuro LGD

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

P1_Procedura wyboru i oceny projektów innych niż LGD_grantów w ramach LSR
P2_Procedura oceny_podejmowania uchwał w trybie niestacjonarnym
P3_Procedura wniesienia i rozpatrzania protestu w procedurze konkursowej dla projektów podmiotów innych niz LGD oraz odwołania w projektach objętych grantem
P4_Procedura wycofania wniosku o dofinansowanie projektu lub innej deklaracji przez podmiot ubiegajacy się o dofinansowanie
P5_Procedura rozpatrzenia wniosku Beneficjenta o zmianę umowy o dofinansowanie P6_Procedura wyznaczania członków Rady do oceny wniosków o dofinansowanie P7_Procedura trybu wyłączenia członka Rady z udziału w dokonywaniu oceny projektach
Kryteria wyborów projektów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.