Archiwum miesiąca: Styczeń 2019

Szkolenie dla Potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się 05.02.2019 r. w godz. 12:00-18:00 (Trener : Grzegorz Grześkiewicz – Prezes LGD „Dwie Rzeki”) Szkolenia odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. I typ projektów– … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie dla Potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich Grantobiorców z którymi zostały podpisane umowy w 2018 roku na szkolenie z prawidłowego wypełnienia wniosku o rozliczenie grantu, które odbędzie się dnia 31.01.2019 r. w godz. 9:00-15:00 na Marinie przy ul. Portowa 8 w Grudziądzu.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 15.01.2019 roku

Szanowni Państwo, jesteśmy po pierwszym wspólnym spotkaniu z nowo ukonstytuowanym składem Zarządu, na którym ustaliliśmy plan współpracy i wspólnych działań. Spotkanie to było bardzo owocne, gdyż burza mózgów wszystkich zebranych osób doprowadziła do stworzenia fajnych pomysłów na przyszłość.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące LSR – Zapraszamy ! (Aktualizacja 22.01.2019 r.)

Szanowni Państwo, dnia 08 lutego 2019 r., w godz. 9:00 – 13:00, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące LSR, podczas którego potencjalni Beneficjenci będą mogli zaznajomić się z Generatorem Wniosków oraz przedyskutować poszczególne punkty we wniosku o dofinansowanie Grantu. Serdecznie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 2/G/2019 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 1/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/G/2019 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz