Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naborów wniosków grantowych 1/G/2019

Komunikat nr 1

do ogłoszenia o naborze wniosków – 1/G/2019

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje, że wprowadza się następujące zmiany w dokumentacji do naboru nr 1/G/2019

W ogłoszeniu o naborze wniosków – 1/G/2019 zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 15.02.2019 r.
do godz. 13:00.

Ww. zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia w pkt II „Terminy”, który otrzymuje brzmienie:

„Termin, od którego można składać wnioski: 28.01.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 15.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.04.2019 r. ”

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosku w ramach naboru nr 1/G/2019.

Ogłoszenie o naborze 1/G/2019

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.