Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – III/2019

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr III/2019 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się 28.03.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godziny 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” w ramach naboru 1/G/2019 oraz 2/G/2019 wraz przyjęciem ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2019 oraz 2/G/2019.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania.
6. Przyjęcie ostatecznej listy projektów objętych grantem niewybranych do dofinansowania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.