Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się 30.07.2020 r. w godz. 9:00-15:00 na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Poprowadzi szkolenie Pan Grzegorz Grześkiewicz – Prezes LGD „Dwie Rzeki”

I typ projektów– działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmującym m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

II typ projektów-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– usług wzajemnościowych, samopomocowych;
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
– inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób.
Dołączamy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i przesłać na adres biura: biuro@lgd.grudziadz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach funkcjonowania do siedziby Biura LGD mieszczącego się przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Karta zgłoszeniowa na Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.