Archiwum miesiąca: Październik 2020

Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 1/G/2020 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 2/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 2/G/2020 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

LGD a COVID-19

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Projekt WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.  PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH 4 NABORACH. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nabór do projektu „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) zaprasza do udziału w projekcie „Wiedza drogą do aktywnego udziału w tworzeniu prawa”. Celem Projektu jest przeszkolenie co najmniej 1050 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Odbyło się szkolenie dla Członków Rady LGD

W dniu 03.10.2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy ulicy Legionów 2/12 w Grudziądzu, odbyło się szkolenie dla Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”. Tematem szkolenia był zakres dokumentacji aplikacyjnej oraz oceny wniosków, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W dniu 28.09.2020 r.  o godz. 18:00 w sali konferencyjnej grudziądzkiej Mariny przy ul. Portowej 8, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”. Celem spotkania było  podjęcie uchwał w sprawie: przedstawienie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Walne Zebranie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz