Podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W dniu 28.09.2020 r.  o godz. 18:00 w sali konferencyjnej grudziądzkiej Mariny przy ul. Portowej 8, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Grudziądzki Spichlerz”.

Celem spotkania było  podjęcie uchwał w sprawie:

  • przedstawienie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019,
  • przedstawienie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019,
  • przedstawienie  i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019 oraz opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego,
  • przedstawienie  i zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Stowarzyszenia LGD za rok 2019.

Zebranie otworzyła Pani Izabela Globke – Prezes Zarządu, która powitała przybyłych członków stowarzyszenia. Dalszą część zebrania poprowadziła Przewodnicząca Zebrania Pani Małgorzata Ambrosius-Okońska, czuwając nad prawidłowym porządkiem obrad.

W zebraniu uczestniczyło 23 członków Stowarzyszenia oraz zaproszony przez Zarząd Stowarzyszenia – Mecenas Pan Michał Kiesiński z kancelarii prawnej ProLegis, czuwający nad formalnym przebiegiem spotkania.

Uzupełniono skład Rady Stowarzyszenia oraz do grona członków dołączyły 2 osoby z sektora mieszkańców.  Serdecznie witamy nowych członków chcących działać w naszym Stowarzyszeniu na rzecz lokalnej społeczności.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 'Grudziądzki Spichlerz'

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.