Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – V/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr V/2020 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

 • Data  – 17.12.2020
 • Rozpoczęcie – 17:00
 • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Z uwagi na panujące restrykcje epidemiologiczne całość posiedzenia można odbyć poprzez przygotowaną przez Nas platformę.

Wpisując numer połączenia w aplikacji Zoom:

– Numer: 990 276 2003

Do zalogowanie się na spotkanie potrzebne jest też hasło, które będzie podane w formie wiadomości email.

Osoby, które z różnych powodów nie mogą brać udziału w takiej formie mają możliwość udziału w  posiedzeniu  w sposób tradycyjny  w Biurze LGD.

Biuro dnia 17.12 (czwartek) czynne będzie do zakończenia posiedzenia Rady.

Posiedzenie dotyczyć będzie wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” w ramach naboru 1/G/2020 oraz 2/G/2020w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/G/2020 pod względem zgodności z LSR.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie listy projektów w ramach naboru 1/G/2020 zgodnych z LSR.
 7. Ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/G/2020 pod względem zgodności z LSR.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie listy projektów w ramach naboru 2/G/2020 zgodnych z LSR.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.