Zawiadomienie o kontynuacji posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – V/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku kontynuacji posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o kontynuacji posiedzeniu nr V/2020 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

 • Data  – 04.01.2020
 • Godzina: 17:00
 • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Z uwagi na panujące restrykcje epidemiologiczne całość posiedzenia można odbyć poprzez przygotowaną przez Nas platformę.

Aby dołączyć do posiedzenia należy wejść w link który otrzymają Państwo na swoją pocztę lub wpisując numer w aplikacji Zoom. Instrukcję i hasło również otrzymają Państwo poprzez email.

Serdecznie prosimy, aby logując się do aplikacji, wpisywali Państwo pełne Imię oraz Nazwisko.

Osoby, które z różnych powodów nie mogą brać udziału w takiej formie mają możliwość udziału w  posiedzeniu  w sposób tradycyjny w Biurze LGD.

Biuro dnia 04.01.2020 (poniedziałek) czynne będzie do zakończenia posiedzenia Rady.

Kontynuacja posiedzenia dotyczyć będzie wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” w ramach naboru 1/G/2020 oraz 2/G/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/G/2020.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie listy projektów w ramach naboru 1/G/2020 wybranych do dofinansowania.
 7. Ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/G/2020.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.