Przypomnienie o posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – I/2021

Przypomnienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o  posiedzeniu nr I/2021 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

  • Data  – 13.01.2021
  • Godzina: 17:00
  • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Z uwagi na panujące restrykcje epidemiologiczne całość posiedzenia można odbyć poprzez przygotowaną przez Nas platformę.

Aby dołączyć do posiedzenia należy wejść w link który otrzymają Państwo na swoją pocztę lub wpisując numer w aplikacji Zoom. Instrukcję i hasło również otrzymają Państwo poprzez email.

Serdecznie prosimy, aby logując się do aplikacji, wpisywali Państwo pełne Imię oraz Nazwisko.

Osoby, które z różnych powodów nie mogą brać udziału w takiej formie mają możliwość udziału w  posiedzeniu  w sposób tradycyjny w Biurze LGD.

Biuro dnia 13.01.2021 (środa) czynne będzie do zakończenia posiedzenia Rady.

Posiedzenia dotyczyć będzie wyboru projektów do dofinansowania, uchwalenia przyjętych oraz odrzucanych wniosków przez Radę LGD „Grudziądzki Spichlerz” w ramach naboru  2/G/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Ocena wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/G/2020.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie listy projektów w ramach naboru 2/G/2020 wybranych do dofinansowania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na dużą liczbę wniosków biorących udział w naborze 2/G/2020 zakłada się, że kontynuacja w/w posiedzenia rady nastąpi  w dniu jutrzejszym tj. 14.01.2021 z zachowaniem tej samej godziny, miejsca oraz formy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.