Serdecznie zapraszamy do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM

Serdecznie zapraszamy, Członków Zarządu, Członków Rady LGD, Wnioskodawców oraz mieszkańców Grudziądza do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM, który odbędzie się on-line w dniu:

18 lutego 2021r.

Godz. 9:00 – 14:00

W związku ze zobowiązaniem do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i ocena efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Plan przebiegu warsztatu:

  1. Przywitanie i przedstawienie uczestników.
  2. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.
  3. Otwarcie panelu dyskusyjnego w oparciu o pytania:

– Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?

– Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

– Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

– W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

– Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

– Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

– Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

– Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działania animacyjne, informacyjno-promocyjne, doradcze) przynoszą najwięcej korzyści odbiorcom?

– Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

  1. Podsumowanie warsztatu.

Termin spotkania

DATA: 18.02.2021 r.

CZAS: od godziny 09:00 do godziny 14:00

MIEJSCE: Platforma ZOOM (spotkanie w formie on-line)

Link bezpośredni do spotkania: wystarczy mnie kliknąć

Nr spotkania: 990 276 2003      Hasło: LGD

Prosimy o zapisy poprzez pobranie, wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 16.02.2021 r. na dres: biuro@lgd.grudziadz.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W WARSZTACIE REFLEKSYJNYM STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ” – kliknij mnie

Swoje uczestnictwo w warsztacie można także potwierdzić pod nr telefonu: 605 173 605

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.