ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

(zebranie sprawozdawcze-wyborcze)

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 23.09.2022 r., godz. 16:30, które odbędzie się w Sali Biura LGD, Aleja 23 Stycznia 26, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

Złożenie podpisów na liście obecności.

Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia.

Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.  przez Ewę Niewiadomską-Roman.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres od  01.01.2021 do 23.02.2021 r. przez Jowitę Serocką.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 13.07.2021 r. przez Iwonę Zwolińską.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków                     Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 11.07.2021 r.  przez Janinę Józefiak.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 22.02.2021 r. przez Izabelę Globke.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa         Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Janinę Józefiak.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Elżbietę Słomską.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Dorotę Zydlewską.                                                                                    

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Stefanię Grzebińską.

 Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby – głosowanie jawne).

Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu (sekretarz, skarbnik).

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .

 Zgłaszanie kandydatów do Rady Stowarzyszenia.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Rady.

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 Sprawy bieżące.

 Wolne wnioski.

 Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.