Dziękujemy za udział w drugim szkoleniu.

Za nami już drugie szkolenie dotyczące przyjmowania i oceniania wniosków na aktualne nabory. Niezmiernie nam miło, że byli Państwo obecni w tak licznej grupie, oraz prowadzili dialog z Panią Moniką aby uzyskać odpowiedzi na frapujące Was pytania.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów (1/G oraz 2/G 2020) nr 2

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisywanie się (poprzez Newsletter) na kolejne, już drugie szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów:


TERMIN:  13.11.2020 r.

CZAS12:00 do 14:00

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM


Szkolenie poprowadzi Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że zarówno Państwo jako uczestnicy jak i Pani Monika jesteście zadowoleni z przebiegu szkolenia.

Nas jako organizatora, cieszy fakt, że pytaliście Państwo, że byliście ciekawi i dążyliście do uzyskania odpowiedzi o czym świadczy właśnie ta galeria. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów 1/G oraz 2/G 2020

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapisywanie się na na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się 10.11.2020 r. w godzinach:

12:00 do 14:00

Szkolenie odbędzie się on-line.

Szkolenie poprowadzi Pani Monika Bartlińska – Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Tematem szkolenia będzie zapoznanie z naszymi najnowszymi projektami:

I typ projektów– działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmującym m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy);
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

II typ projektów-działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– usług wzajemnościowych, samopomocowych;
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
– inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób.
Dołączamy kartę zgłoszeniową, którą należy wypełnić i przesłać na adres biura: biuro@lgd.grudziadz.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach funkcjonowania do siedziby Biura LGD mieszczącego się przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu.

Karta do pobrania poniżej

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Jak informowaliśmy w tym artykule, zaplanowaliśmy szkolenie dla wszystkich chętnych w zakresie dokumentacji aplikacyjnej.

Dalego serdecznie zapraszamy do zapisywanie się na szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów, które odbędzie się:

 Data: 10.11.2020 r.

 Godzina12:00 do 14:00

Miejsce: w trybie on-line

Poniżej dodatkowe, ważne informacje.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie informacyjne

Szanowni Państwo w związku z ogłoszonym naborem nr 1/G/2020 oraz 2/G/2020 planujemy zorganizować szkolenie online w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w szkoleniu prosimy o zapisywanie się poprzez Newsletter.

Poniżej dodatkowe, ważne informacje oraz sposoby komunikacji  z nami.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wsparcie dla chorych z Grudziądzkiego Szpitala

Jak wszyscy wiemy, okres pandemii jest trudny dla nas wszystkich. Szczególnie dla osób, które z różnych przyczyn, przebywają teraz w szpitalach. Brak możliwości odwiedzin a także dostarczenia najbliższym choćby podstawowych produktów negatywnie odbija się na ich rekonwalescencji.

Dlatego też, postanowiliśmy choć w małym stopniu wesprzeć pacjentów Grudziądzkiej lecznicy.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 1/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 1/G/2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
TYP f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 2/G/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
– Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

LGD a COVID-19

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz