Plan włączenia społeczności lokalnej

Założeniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” jest stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przy jak największym udziale mieszkańców Grudziądza oraz organizacji pozarządowych z naszego miasta. W tym celu zaplanowano szereg działań, które zostały opisane w załączonym poniżej Planie włączenia społeczności lokalnej. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. aktualnych terminów spotkań ujętych z harmonogramie (drugie spotkanie odbyło się 30 listopada 2015 roku, zaś termin trzeciego spotkania został zmieniony na 16 lutego 2016 roku).