Realizacja LSR

  • UMOWA RAMOWA:

Wersja aktualna:

Umowa nr BSK.7161.26.6.2023

Wersja archiwalne:

Umowa nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD

Uaktualniona numeracja załączników do Umowy Ramowej nr SZ-IV-R.433.6.2016

  • ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY nr BSK.7161.26.6.2023:

Załącznik nr 1:

Wersja aktualna:

LSR 2021-2027

Wersja archiwalna:

LSR 2016-2023

Załącznik nr 2:

Wersja archiwalna:

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 25.06.2020 r.

Załącznik nr 3:

Wersja archiwalne:

Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)

Procedura wyboru i oceny operacji indywidualnych

Załącznik nr 4:

Wersja archiwalna:

Regulamin organu decyzyjnego

Załącznik nr 5:

Wersja archiwalna:

Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

Załącznik nr 6:

Wersja archiwalna:

Opis stanowisk – Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej

Załącznik nr 7:

Wersja archiwalne:

Plan szkoleń dla Członków Organu Decyzyjnego i pracowników biura LGD – 25.06.2020

Plan szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD z dnia 25.05.2019

Plan szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD z dnia 28.06.2018 r.

Plan szkoleń dla Członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD z dnia 25.02.2016 r.

Załącznik nr 8:

Wersja archiwalne:

Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)

Procedura wyboru i oceny operacji grantowych

Załącznik nr 9:

Wersja archiwalna:
Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD Grudziądzki Spichlerz

  • ANEKSY DO UMOWY RAMOWEJ nr SZ-IV-R.433.6 2016 LGD:

Wersja archiwalne:

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 27 marca 2019 r.

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 04 lutego 2019 r.

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 26 października 2018 r.

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 17 sierpnia 2016 r.

LSR po zmianach:

Wersja archiwalne:

LSR 2016-2023 z dnia 28.06.2018 r.

LSR 2016-2023 z dnia 27.06.2016 r.

Zadania w ramach LSR podzielono na kluczowe etapy:

  • FUNKCJONOWANIE – koszty działań bieżących i animacyjnych
  • KONKURSY – ogłaszanie konkursów i prowadzenie naborów zgodnie z wymaganiami programów oraz harmonogramem ogłaszania konkursów, m.in.na potrzeby tego zadania będzie prowadzone DORADZTWO.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

Wersja archiwalne:

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 25.06.2020 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 22.05.2019 r.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 28.06.2018 r.             

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Harmonogram planowanych naborów

  • NABORY WNIOSKÓW:
  • PROCEDURY WYBORU I OCENY WNIOSKÓW WRAZ Z KRYTERIAMI:

1.Operacje grantowe:

Wersja archiwalne:

Procedury wyboru i oceny projektów z dnia 25.06.2018

Procedura wyboru i oceny operacji grantowych

2. Operacje własne:

Wersja archiwalna:

Procedura wyboru i oceny operacji własnych

3. Operacje realizowane indywidualnie:

Wersja archiwalne:

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych indywidualnie

Sposób wykorzystania środków KBiA

  • KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

Wersja archiwalna:

Kryteria wyboru projektów z dnia 08.08.2018

  • PLAN KOMUNIKACJI:

Wersja archiwalna:
Plan komunikacji z dnia 04.06.2019

Harmonogramy realizacji planów Komunikacji:

Wersja archiwalne:

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2021 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji 2020 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2019r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji – 2016 r.

  • PLAN DZIAŁANIA:

Wersja archiwalna:

Plan działania z dnia 24.10.2018