Uchwały WZC

Uchwały z dnia 10.11.2015r.

Uchwały z dnia 25.02.2016 r.

Uchwały z dnia 27.06.2016 r.

Uchwały z dnia 22.06.2017 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Bilans i Rachunek Zysków i Strat

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Uchwały z dnia 28.06.2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Bilans i Rachunek Zysków i Strat

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Uchwały z dnia 09.01.2019 r.

Uchwały z dnia 25.06.2019r.
uchwała nr 8_2019
uchwała nr 9_ 2019
uchwała nr 10_2019
uchwała nr 12_2019
załacznik do uchwały nr 12_2019
uchwała nr 13_2019

Uchwały z dnia 28.09.2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Stowarzyszenia LGD 'Grudziądzki Spichlerz

Rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe do sprawozdania za rok 2019, Stowarzyszenie LGD 'Grudziądzki Spichlerz’