Ogłoszenie Informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w dniu 19 kwietnia 2021r. do godziny 14:00 będzie nieczynne.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na chęć poszerzenia posiadanej przez Nas wiedzy w dniu 19.04.2021r. do godziny 14:00 wszyscy pracownicy Biura będą brali udział w warsztatach rozwojowych dzięki współpracy z LGD „Miasto Włocławek”.

Wszelkie niezwłoczne sprawy należy załatwiać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu:

605 173 605 lub adresem mailowym: biuro@lgd.grudziadz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Materiały szkoleniowe oraz wsparcie w sprawach RODO.

Na wstępie, chcielibyśmy podziękować Wszystkim obecnym zarówno na szkoleniu jak i warsztatach dot. polityki RODO.

Jak mogliśmy się przekonać, zagadnienie to może budzić wiele pytań i wymagać wielu wyjaśnień.

Dzięki uprzejmości Pana Piotra Mazura zamieszczamy poniżej opracowane przez niego materiały.

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

BARDZO WAŻNE szkolenie RODO dla WSZYSTKICH Grantobiorców

Zobacz wpis

Zapraszamy na bardzo ważne szkolenie dla wszystkich beneficjentów. Szkolenie kierowane jest zarówno dla byłych, obecnych jak i przyszłych grantobiorców.

Szkolenie poprowadzi Pan: Piotr Mazur – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim oraz w Straży Miejskiej w Grudziądzu.

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Kontynuacja SZKOLENIA dotyczącego WYPEŁNIANIA i SKŁADANIA WNIOSKÓW w konkursie LGD: 1/K/2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz” szkolenie dotyczące przygotowania oraz składania Wniosków – Konkurs 1/K/2021.

JEST TO KONTYNUACJA SZKOLNIE KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 08.04.2021.

Przypominamy, że udział w szkoleniu pozawala na zdobycie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku.

Szkolenie poprowadzi Pani: Monika Bartlińska

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie dotyczące WYPEŁNIANIA i SKŁADANIA WNIOSKÓW w konkursie LGD: 1/K/2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz” szkolenie dotyczące przygotowania oraz składania Wniosków – Konkurs 1/K/2021.

Przypominamy, że udział w szkoleniu pozawala na zdobycie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku.

Szkolenie poprowadzi Pani: Monika Bartlińska

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zagadnienia dotyczące RODO dla potencjalnych Beneficjentów 1/K/2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz” szkolenie dotyczące rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.

Przypominamy, że udział w szkoleniu pozawala na zdobycie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku.

Szkolenie poprowadzi Pan: Piotr Mazur – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim oraz w Straży Miejskiej w Grudziądzu.

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się on-line na platformie ZOOM

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze 1/K/2021

Nabór 1/K/2021, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju                                       

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2021

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

INFORMACJA

 

Z dniem 22 lutego 2021r.  Pani Izabela Globke, złożyła rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji  Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

 

Osobami do kontaktu pozostają: Pani Magdalena Reszka i Pan Marcin Chojnacki

(nr tele. 605 173 605 oraz adres email: biuro@lgd.grudziadz.pl).

Wymienianą wyżej funkcję przejęła dotychczasowa Pani wiceprezes Janina Józefiak.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Sprawozdanie i agenda dotycząca WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

W związku z organizacją Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się w dniu 18.02.2021r.

w godzinach od 09:00 do 14:00

w trybie online, przesyłamy Państwu przydatną dokumentację.

Warsztat odbędzie się poprzez webinaria na Platformie Zoom. Link do połączenia znajdą Państwo w poprzedniej wiadomości lub na stronie: https://lgd.grudziadz.pl/

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z LSR 18.02.2021r.

Ewaluacja wewnętrzna

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz