Informacja o ogłoszeniu konkursowym

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym dotyczącym wsparcia na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
Informacje o naborze wniosków na konkurs warto wykorzystać nie tylko we własnym zakresie, ale także polecamy promować je wśród instytucji
z obszaru LGD, które mogłyby wziąć w nim udział i skorzystać z dofinansowania.
Beneficjentem w konkursie mogą być m.in.:
1)  instytucje dialogu społecznego na rynku pracy takie jak:
– związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych
– organizacje pracodawców
– organizacje bezrobotnych
– organizacje pozarządowe (jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej)
2) instytucje partnerstwa lokalnego
Instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

 

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-w-regionie-821-wsparcie-na-rzecz-podniesienia-poziomu-aktywnosci-zawodowej-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia-1/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.