Dzienne archiwum: 06/12/2019

Ogłoszenie o naborze 3/G/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 3/G/2019 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz