Ankieta Monitorująca LGD

Szanowni Beneficjenci środków otrzymanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”, prosimy o wypełnienie ankiety monitorującej obrazującej stan wdrażania LSR.

Ankieta Monitorująca – wersja Word
Ankieta Monitorująca – wersja PDF

Zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, LGD zobowiązane jest do monitorowania realizacji LSR w szczególności poprzez opracowanie i udostępnienie Beneficjentom formularza ankiety monitorującej.

Prosimy Państwa o pomoc w monitoringu stopnia osiągniętych wskaźników w ramach LSR.

Dla każdego zrealizowanego projektu należy wypełnić oddzielną ankietę.

Ankietę należy obowiązkowo złożyć do biura LGD przy ul. Aleja 23 Stycznia 26 w Grudziądzu po otrzymaniu środków z tytułu płatności ostatecznej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.