Zapraszamy do składania fiszek projektowych oraz do konsultacji celów LSR

lsrPrace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) wchodzą w decydującą fazę. W związku z tym zapraszamy do składania propozycji projektów, które chcieliby Państwo w przyszłości zrealizować za pomocą środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Jeśli Państwa projekt będzie zgodny z celami i przedsięwzięciami LSR, będzie miał szanse na uzyskanie dofinansowania. Jeśli nie będzie z nimi zgodny to przypominamy o możliwości zgłaszania (do 28 stycznia br.) uwag (za pomocą załączonej poniżej ankiety) do wstępnej propozycji określenia celu ogólnego, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć LSR (w tym typów projektów możliwych do realizacji w ramach tych przedsięwzięć) – w przypadku ich uwzględniania będzie możliwość realizacji także takiego projektu.

Podkreślić należy, że szansę na realizację będą miały tylko projekty, które będą się wpisywały w cele i przedsięwzięcia ostatecznie zawarte w LSR oraz zostaną wybrane w procedurze konkursowej już na etapie realizacji LSR (pierwsze konkursy grantowe odbędą się nie wcześniej niż w III/IV kwartale 2016 roku, składanie fiszek projektowych nie stanowi jeszcze żadnego etapu tych konkursów – jest wyłącznie częścią procesu przygotowania LSR), zgodnie z określonym w LSR sposobem wyboru i oceny operacji oraz sposobem ustanawiania kryteriów wyboru (będącymi w trakcie opracowania). Zachęcamy do wypełniania fiszek, ponieważ nie zgłoszenie przez Państwa propozycji projektowej może skutkować nie zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie LSR.

Zapraszamy również Państwa do zapoznania się przed wypełnieniem fiszki projektowej z zestawieniem przykładowych typów projektów, które w ramach LSR będą mogły być wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Wypełnione fiszki projektowe oraz ankiety będą przyjmowane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” (Al. 23 Stycznia 18, 86-300 Grudziądz; czynne: poniedziałek, środa: godz. 14.00 – 18.00, piątek: godz. 9.00 – 13.00) oraz za pośrednictwem poczty e-mail (skan z podpisem) na adres: biuro@lgd.grudziadz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2016 roku [liczy się data wpływu formularza do Biura Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” (e-mail, poczta, osobiście)]. Wszystkie dokumenty można również pobrać w Biurze LGD „Grudziądzki Spichlerz” i na miejscu wypełnić. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 605 173 605), osobistego w godzinach pracy Biura LGD lub e-mailowego (biuro@lgd.grudziadz.pl).

Pliki do pobrania:

Ankieta-LSR-2 (doc)

Ankieta-LSR-2 (pdf)

Fiszka projektowa LSR

Typy projektów wg RPO WK-P

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.