Pożyczka dla organizacji pozarządowych

WAŻNA INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GRUDZIĄDZU

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

📌 Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności statutowej organizacji (art. 15 zzda) 👍

Zachęcamy do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

📌 Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Jednocześnie wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Telefony do kontaktu:
56 64 38 439
56 64 38 403

📌 Wszelkie informacje wraz z załącznikami zamieszone są na stronie w linku poniżej. ⬇️

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.