Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – IV/2020

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr IV/2020 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się 08.07.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godziny 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie podjęcia uchwały w sprawie wyboru lub odrzucenia projektu do dofinansowania w związku z uwzględnieniem wniesionego protestu w ramach naboru 2/G/2019 oraz korekty listy projektów objętych grantem wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer konkursu LGD: 2/G/2019.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia protestu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie korekty listy projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty listy projektów objętych grantem niewybranych do dofinansowania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.