Nabór 2/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 2/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 2/G/2020.

Uchwała nr 64/IV/2020

Lista projektów zgodnych z LSR w ramach naboru 2/G/2020

Uchwała nr 36/V/2021

Lista Wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania w ramach naboru 2/G/2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru 2/G/2020

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r. w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Naboru Nr 2/G/2020 a odbywającego się w dniach 13.01.2021 r., 14.01.2021 r., i 20.01.2021 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.