Nabór 1/K/2021 – Wyniki

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 1/K/2021 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” które zakończyło się w dniu 21.06.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/K/2020.

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Działania

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2021

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Uchwała nr 72/VI/2021

Lista projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 73/VI/2021

Lista projektów nie zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 75/VI/2021

Lista projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 74/VI/2021

Lista Wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 76/IV/2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Protokół z posiedzenia rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 21.06.2021 r. w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/K/2021 a odbywającego się w dniach 17.05.2021r., 24.05.2021 r., 28.05.2021 r., 31.05.2021 r., 16.06.2021 r., i 21.06.2021 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.