Archiwum autora: Janina Józefiak

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029 jest efektem działań partycypacyjnych społeczności lokalnej, określając cele działań komunikacyjnych, środki przekazu, weryfikację ich efektywności, wskazując adresatów poszczególnych działań. https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/S28BW-424011113150.pdf Cele szczegółowe skupione są przede wszystkim na budowaniu wizerunku i postrzeganie Lokalnej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr BSK.7161.26.6.2023 zawarta 12 grudnia 2023 r. w Toruniu

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Umowa-ramowa.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla obszaru Miasta Grudziądz określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas przygotowywania LSR … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

W dniu 12.12.2023 r.  Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego otrzymała Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027 Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” z programu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (zebranie sprawozdawcze-wyborcze) Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”                      Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 27.04.2023 r., godz. 15:30, które odbędzie się                 w Sali Biura LGD, Aleja … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (zebranie sprawozdawcze-wyborcze) Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 23.09.2022 r., godz. 16:30, które odbędzie się w Sali Biura … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (zebranie sprawozdawcze) Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”                      Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 29.06.2022 r., godz. 16:00, które odbędzie się                 w siedzibie LGD … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu Rady w dniu 16.08.2021 r. o godzinie 16:00 w Biurze LGD „Grudziądzki Spichlerz”. Posiedzenie dotyczyć będzie uzupełnień wyboru operacji do finansowania z konkursu 1/K/2021.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Festyn dla mieszkańców Grudziądza

W dniu 30.07.2021 odbył się Festyn dla mieszkańców Grudziądza, podczas którego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji i animacji. Dziękujemy Organizacjom, które aktywnie włączyły się w zapewnienie animacji podczas Festynu: Stowarzyszenie Szmaragdowe Serce, Amazonki Grudziądz, Polski Związek Niewidomych, Artystyczna … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Serdecznie zapraszamy Naszych wszystkich aktualnych Gratobiorców oraz Organizacje/Stowarzyszenia/Firmy, które pragną rozwijać się dzięki Funduszom Europejskim.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz