Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – I/2019

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia
o posiedzeniu nr I/2019 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu,  ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od
godz. 16:00.

Wznowienie obrad Rady odbędzie się 19.03.2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godz. 16:00.

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Na podstawie § 11 pkt. 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” , Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr I/2018 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godz. 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie przydzielenia wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/G/2019 oraz nr 2/G/2019.

Zakres tematyczny projektu nr 2/G/2019:

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju
społeczno-gospodarczym Grudziądza

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR
do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Oś piorytetowa: 11,

Działanie: 11.1 – Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Zakres tematyczny projektu nr 1/G/2019:

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju
społeczno-gospodarczym Grudziądza

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 – Wzrost aktywności społecznej mieszkańców objętych LSR
do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR. (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przydzielenie wniosków do oceny Członkom Rady.
  6. Zakończenie posiedzenia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.