Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – II/2019

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu nr II/2019 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się 19.03.2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godziny 16:00.

Wznowienie obrad Rady odbędzie się 26.03.2019 r. (wtorek) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz od godz. 16:00.

Posiedzenie dotyczyć będzie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/G/2019 oraz 2/G/2019.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  5. Ocena wniosków pod względem:
    1. zgodności projektu z LSR oraz RPO WK-P
    2. zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.