ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (zebranie sprawozdawcze)

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”                     

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 29.06.2022 r., godz. 16:00, które odbędzie się                 w siedzibie LGD Grudziądz, Al.23-go Stycznia 26, pokój 39, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Złożenie podpisów na liście obecności.

  2.  Otwarcie Zebrania i powitanie przez Prezesa.

  3.  Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik).

  4.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

  5.  Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

  6.  Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

  7.  Zgłaszanie i głosowanie nad przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.

  8.  Podjęcie uchwały nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia LGD.

 9.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

10.  Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

11. Przedstawienie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz opinii Komisji

      Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

15. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby).(Głosowanie jawne)

16. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

17. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .

18. Sprawy bieżące.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.