Dzienne archiwum: 11/01/2024

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029

Plan Komunikacji z Lokalną Społecznością na lata 2024-2029 jest efektem działań partycypacyjnych społeczności lokalnej, określając cele działań komunikacyjnych, środki przekazu, weryfikację ich efektywności, wskazując adresatów poszczególnych działań. https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/S28BW-424011113150.pdf Cele szczegółowe skupione są przede wszystkim na budowaniu wizerunku i postrzeganie Lokalnej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr BSK.7161.26.6.2023 zawarta 12 grudnia 2023 r. w Toruniu

https://lgd.grudziadz.pl/wp-content/uploads/2024/01/Umowa-ramowa.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla obszaru Miasta Grudziądz określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb. W wyniku przeprowadzonej diagnozy podczas przygotowywania LSR … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz