W dniu 07.01.2022 r. Biuro LGD jest nieczynne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Biuro LGD „Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 24.12.2021 r. będzie nieczynne

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Biuro LGD „Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 05.11.2021 r. będzie nieczynne.

Kontakt telefoniczny 605-173-605

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

UWAGA!!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerza”

odbędzie się dnia 28.10.2021 r.

BURSA SZKOLNA ul. HALLERA 37 SALA nr 2 godzina 16.30

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 28.10.2021 r., godz. 16:30, które odbędzie się w dużej Sali Konferencyjnej w Marinie Grudziądz, ul. Portowa 8, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

 1. Złożenie podpisów na liście obecności.
 2. Otwarcie Zebrania i powitanie przez Prezesa.
 3. Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik).
 4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
 5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 6. Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Zgłaszanie i głosowanie nad przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia LGD.
 9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 10. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz opinii Komisji
  Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 przez Ewę Niewiadomską-
  Roman
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 29.05.2020 przez Annę Stachulę-Rębisz
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika
  Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 18.06.2020 przez Janinę Józefiak
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika
  Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Jowitę Serocką
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza
  Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 05.06.2020 przez Zofię Chlebowską
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza
  Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Iwonę Zwolińską
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 18.06.2020 przez Izabelę Globke
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Janinę Józefiak
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 do 29.05.2020 przez Macieja Pasiekę
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
  Zarządu Stowarzyszenia za okres od 18.06.2020 do 31.12.2020 przez Izabelę Globke
 24. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby).(Głosowanie jawne)
 25. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu
 26. Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu (sekretarz).
 27. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 28. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .
 29. Zgłaszanie kandydatów do Rady Stowarzyszenia.
 30. Głosowanie tajne nad wyborem członków Rady.
 31. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.
 32. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .
 33. Sprawy bieżące.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 29.09.2021 r. (zebranie sprawozdawcze)

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY MONITORUJĄCEJ WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

https://www.survio.com/survey/d/N5P4S9N4T1T8N1Z3D

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Szkolenie „Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju” 07.09.2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 2021

W dniu 29.08.2021 r. Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” brało udział w Dożynkach, promując lokalne marki i produkty. Dziękujemy serdecznie Panu Rafałowi Falkowskiemu, który wspólnie z nami spędził ten dzień reprezentując Grudziądz jako Kawalerzysta 18 pułku Ułanów Pomorskich.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz