Szkolenie „Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju” 07.09.2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej 2021

W dniu 29.08.2021 r. Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” brało udział w Dożynkach, promując lokalne marki i produkty. Dziękujemy serdecznie Panu Rafałowi Falkowskiemu, który wspólnie z nami spędził ten dzień reprezentując Grudziądz jako Kawalerzysta 18 pułku Ułanów Pomorskich.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ankieta RLKS

Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o posiedzeniu Rady w dniu 16.08.2021 r. o godzinie 16:00 w Biurze LGD „Grudziądzki Spichlerz”. Posiedzenie dotyczyć będzie uzupełnień wyboru operacji do finansowania z konkursu 1/K/2021.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Festyn dla mieszkańców Grudziądza

W dniu 30.07.2021 odbył się Festyn dla mieszkańców Grudziądza, podczas którego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji i animacji.

Dziękujemy Organizacjom, które aktywnie włączyły się w zapewnienie animacji podczas Festynu: Stowarzyszenie Szmaragdowe Serce, Amazonki Grudziądz, Polski Związek Niewidomych, Artystyczna Piwnica, Grudziądzka Rada Seniorów, Jowita Serocka – z naturą po zdrowie, Stowarzyszenie Obywatelski Grudziądz, Stowarzyszenie Mam tę Moc, Centrum Rozrywki Extreme, Geotermia Grudziądz.

Występy artystyczne, które umiliły ciepły wieczór przy fontannie zapewnili:

Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa J. Chrapka oraz zespół Flat Blue.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu: „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz””. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Serdecznie zapraszamy Naszych wszystkich aktualnych Gratobiorców oraz Organizacje/Stowarzyszenia/Firmy, które pragną rozwijać się dzięki Funduszom Europejskim.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia za przybycie oraz gościom, którzy służyli nam głosem doradczym – Panu Bartoszowi Szymańskiemu Dyrektorowi Wydziału Koordynacji RKLS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pani Inspektor Agnieszce Śmigielskiej z ww. wydziału.

Odbyło się także wręczenie podziękowań dla Założycieli LGD Grudziądzki
Spichlerz, które w roku 2021 obchodziło swoje 5-lecieks. Markowi
Borzyszkowskiemu, Pani Hannie Szymańskiej oraz Pani Krystynie Nowak.

Poniżej znajduję się galeria z tego wydarzenia:

Czytaj dalej
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

NABÓR 1/K/2021 – OSTATECZNE WYNIKI PO ROZPATRZENIU ODWOŁAŃ

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ostateczne wyniki naboru 1/K/2021 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 01.07.2021 r.

Na posiedzeniu dokonano rozpatrzenia odwołań złożonych od decyzji Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” w ramach naboru 1/K/2020 oraz przyjęcia ostatecznej listy projektów objętych grantem wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, numer konkursu LGD: nr 1/K/2021.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” odbytego w dniu 1.07.2021 r. w sprawie korekty oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/K/2021 po złożeniu przez wnioskodawców protestów w sprawie oceny.

Uchwała nr 78/VII/2021 w sprawie weryfikacji oceny projektu 3/1/K/2021

Uchwała nr 79/VII/2021

Lista projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 80/VII/2021

Lista projektów nie zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 81/VI/2021

Lista Wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 82/VI/2021

Lista projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 83/VI/2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

serdecznie zaprasza

do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się w dniu 12 lipca 2021r. o godzinie 17:00

w Sali Bursy Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Chełmińskiej 97 w Grudziądzu.

Serdecznie zapraszamy.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nabór 1/K/2021 – Wyniki

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 1/K/2021 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” które zakończyło się w dniu 21.06.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 1/K/2020.

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Działania

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 1/K/2021

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-410/21

Uchwała nr 72/VI/2021

Lista projektów zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 73/VI/2021

Lista projektów nie zgodnych z LSR w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 75/VI/2021

Lista projektów nie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 74/VI/2021

Lista Wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Rady do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Uchwała nr 76/IV/2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 1/K/2021

Protokół z posiedzenia rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 21.06.2021 r. w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/K/2021 a odbywającego się w dniach 17.05.2021r., 24.05.2021 r., 28.05.2021 r., 31.05.2021 r., 16.06.2021 r., i 21.06.2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz