OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania       „Grudziądzki Spichlerz”

w dniu 17 lutego 2021r. do godziny 12:00

będzie nieczynne.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.02.2021r. do godziny 12:00, wszelkie sprawy należy załatwiać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 605 173 605 lub adresem mailowym: biuro@lgd.grudziadz.pl

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ankieta monitorująca wdrażanie LSR

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w lokalnej społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz” na terenie Gminy Miasta Grudziądza.

Państwa opinie i doświadczenia są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie LSR. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Serdecznie zapraszamy do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM

Serdecznie zapraszamy, Członków Zarządu, Członków Rady LGD, Wnioskodawców oraz mieszkańców Grudziądza do udziału w WARSZTACIE REFLEKSYJNYM, który odbędzie się on-line w dniu:

18 lutego 2021r.

Godz. 9:00 – 14:00

W związku ze zobowiązaniem do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i ocena efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIE ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU 1/K/2020

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje o nierozstrzygnięciu, a co za tym idzie zakończeniu rekrutacji wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

Nabór 1/K/2020, Numer naboru: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-405/20

Przewiduje się ponowne ogłoszenie powyższego naboru w możliwie najszybszym terminie.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Nabór 2/G/2020 – WYNIKI

Szanowni Państwo, przedstawiamy wyniki naboru 2/G/2020 oraz protokół z posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” zakończonego w dniu 20.01.2021 r.

Na posiedzeniu Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” dokonano oceny i wyboru wniosków do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, numer konkursu LGD: nr 2/G/2020.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja dla Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców

Informujemy niniejszym, wszystkich naszych Grantobiorców realizujących projekty oraz Wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów 1/G/2020, 2/G/2020 i 1/K/2020, że od 1 stycznia 2021r. obowiązują zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach w/w naborów, będą musiały uwzględnić powyższe zmiany. Dotyczy to w szczególności obowiązku potwierdzania dokumentem urzędowym statusu uczestników na rynku pracy, w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat-odnosnie-obowiazywania-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

INFORMACJA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania       „Grudziądzki Spichlerz”

z dniem 04 marca 2021r. przechodzi na tryb pracy zdalnej.

 

Szanowni Państwo,

W związku z przejściem Biura LGD „Grudziądzki Spichlerz” na tryb pracy zdalnej, w dniach 04.03.2021 do dnia 05.03.2021 r. włącznie, informujemy, że wszelkie sprawy nie związane z podpisaniem Umowy na otrzymanie Grantu, należy załatwiać wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 605 173 605 lub adresem mailowym: biuro@lgd.grudziadz.pl

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (IZ RPO WK-P) informuje, że w związku z ubiegłoroczną zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) wnioskodawcy powinni zastosować w budżetach projektów składanych w ramach ww. naborów aktualne stawki stypendiów stażowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZMIANA TERMINU – Spotkanie informacyjne: „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ NA NOWY START W ŻYCIU”

Z PRZYCZYN NIE ZALEZNYCH OD NAS, SPOTKANIE Z PANEM MECENASEM ZOSTAJE PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ 08.02.2021r. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Więcej informacji poniżej.

Dla wszystkich, którzy popadli w zadłużenie i stracili nadzieję, że ich sytuacja ekonomiczna może ulec poprawie i uda im się wyjść z długów w okresie pandemii.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Grudziądzki” zaprasza na spotkanie informacyjne:

„UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SZANSĄ NA NOWY START W ŻYCIU”

Gość: Pan Mecenas Michał Kiesiński — radca prawny z Kancelarii ProLegis w Grudziądzu.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Przypomnienie o posiedzenia Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz” – I/2021

Przypomnienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

Na podstawie § 11 pkt. 1 „Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Stowarzyszenie LGD „Grudziądzki Spichlerz” zawiadamia o  posiedzeniu nr I/2021 Rady LGD „Grudziądzki Spichlerz”, które odbędzie się:

  • Data  – 13.01.2021
  • Godzina: 17:00
  • Miejsce: on-line (za pośrednictwem platformy Zoom) oraz równocześnie w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” w Grudziądzu, ul. Portowa 8.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz