Zapraszamy! 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Masz pomysł! Zgłoś się z nim do nas!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

анкету: https://docs.google.com/forms/d/1zHUtd8UOfCO8hDw-27RTzA_oOWI4ZKtFnxdz_IleR3I/viewform?pli=1&edit_requested=true&fbclid=IwAR15NnvMh8czkUejGFaFTB5aQJC-rVnUqE4HPJ5qlkybrApb20bsyI13fUw

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0HyHzoF-AtgkCd2-apWpVHInWvSJk4nETn4X4Vq3jjY8awQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Pierwsze konsultacje za nami! Dziękujemy za miłe przyjęcie i aktywny udział! 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

(zebranie sprawozdawcze-wyborcze)

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”                     

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 27.04.2023 r., godz. 15:30, które odbędzie się                 w Sali Biura LGD, Aleja 23 Stycznia 26, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

Złożenie podpisów na liście obecności.

Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia.

Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby – głosowanie jawne).

Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu.

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 Zgłaszanie kandydatów do Rady Stowarzyszenia.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Rady.

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków.

Omówienie LSR 2021-2027

Wprowadzenie zmian w statucie Stowarzyszenia.

 Sprawy bieżące.

 Wolne wnioski.

 Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

(zebranie sprawozdawcze-wyborcze)

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 23.09.2022 r., godz. 16:30, które odbędzie się w Sali Biura LGD, Aleja 23 Stycznia 26, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

Złożenie podpisów na liście obecności.

Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia.

Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.  przez Ewę Niewiadomską-Roman.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika Stowarzyszenia za okres od  01.01.2021 do 23.02.2021 r. przez Jowitę Serocką.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 13.07.2021 r. przez Iwonę Zwolińską.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków                     Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 11.07.2021 r.  przez Janinę Józefiak.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2021 do 22.02.2021 r. przez Izabelę Globke.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa         Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Janinę Józefiak.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Elżbietę Słomską.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Dorotę Zydlewską.                                                                                    

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia za okres od 12.07.2021 do 31.12.2021 r. przez Stefanię Grzebińską.

 Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby – głosowanie jawne).

Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Zarządu (sekretarz, skarbnik).

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .

 Zgłaszanie kandydatów do Rady Stowarzyszenia.

 Głosowanie tajne nad wyborem członków Rady.

 Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

 Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 Sprawy bieżące.

 Wolne wnioski.

 Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

ZAWIADOMIENIE

o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków (zebranie sprawozdawcze)

Szanowni Państwo,

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”                     

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 29.06.2022 r., godz. 16:00, które odbędzie się                 w siedzibie LGD Grudziądz, Al.23-go Stycznia 26, pokój 39, 86-300 Grudziądz.

Proponowany porządek obrad:

  1.  Złożenie podpisów na liście obecności.

  2.  Otwarcie Zebrania i powitanie przez Prezesa.

  3.  Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik).

  4.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

  5.  Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

  6.  Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

  7.  Zgłaszanie i głosowanie nad przyjęciem nowych członków Stowarzyszenia.

  8.  Podjęcie uchwały nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia LGD.

 9.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

10.  Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

11. Przedstawienie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz opinii Komisji

      Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

15. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (co najmniej 2 osoby).(Głosowanie jawne)

16. Ogłoszenie wyników przez Komisję skrutacyjną.

17. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków .

18. Sprawy bieżące.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz